Červeným tlačidlom sa systém lavínového vakúša zapína a vypína © hiking.sk & autor