...ktoré slúži pre zlepšenie stability pripevneného výstroja. © hiking.sk & autor