13:40 posledný úsek zjazdu, je vidieť kadiaľ vedie elektrické vedenie © hiking.sk & autor