Baníkovská ihla z JV rebra Príslopu © hiking.sk & autor