Chodník od Priečneho sedla, foto Soňa Junasová © hiking.sk & autor