Fixácia lyží aj čakana je spoľahlivá a nepovoľuje © hiking.sk & autor