Hlavné orientačné problémy onedlho po prejdení tohto potoka © hiking.sk & autor