Hrebeň pohoria Žiar a Dutá skala v popredí © hiking.sk & autor