Informačné tabule pre skialpinistov sú umiestnené priamo v teréne © hiking.sk & autor