Informačný panel k prevádzke lyžiarskych tratí © hiking.sk & autor