Javorový štít, v pozadí Ostrý štít a Strelecká veža © hiking.sk & autor