Kúsok svahu Handliarky treba prejsť peši » pozri na mape © hiking.sk & autor