Kartárik je strmý a úzky, jazda v lavíne rýchla © hiking.sk & autor