Krásny úsek lúkami, celkom vzadu vľavo Smerek © hiking.sk & autor