Krátky výstup zo sedla Predovratie na Malú Kopu © hiking.sk & autor