Lavínové kotliská Krížnej, radšej sme ustúpili do protisvahu » pozri na mape © hiking.sk & autor