Lipnicka przełęcz Krowiarki (presun z parkoviska do sedla), autor foto: TT © hiking.sk & autor