Modelový príklad rozloženia siločiar prístroja © hiking.sk & autor