Na spodu druhého svahu vedie doprava prístup k tretiemu svahu, v pozadí hore je hlavná cesta vedúca z Pezinka na Pezinskú Babu © hiking.sk & autor