Na tvrdom, miesta ľadovom podklade bola malá vrstva čerstvého snehu, ktorý bol väčšinou previaty a ufúkaný © hiking.sk & autor