Nezvyklá výzdoba plota poľskej samoty (autor foto: Igor Bazovský) © hiking.sk & autor