Pohľad z Babej hory na Tatry (autor foto: Igor Bazovský) © hiking.sk & autor