Pohľad z hrebeňa na Malú Babiu horu (autor foto: Igor Bazovský) © hiking.sk & autor