Predsa signál zo zahrabaného „pípsu“. © hiking.sk & autor