Priečinok na lavínovú výbavu je taktiež praktický, no posúva ťažisko ďalej od chrbta © hiking.sk & autor