Prinitovanie špice je urobené od výroby (foto: Mišo Diviak) © hiking.sk & autor