Privítanie pred múzeom správcom p. Bobákom © hiking.sk & autor