Smrek a Baranac sponad Žiarskeho sedla © hiking.sk & autor