Smrekov a za ním posledné lúče slnka » pozri na mape © hiking.sk & autor