Snežné kráľovstvo babohorské, autor foto: TT © hiking.sk & autor