Stúpame do Rybovského sedla » pozri na mape © hiking.sk & autor