Stúpame k vrcholu, svah je celý popísaný © hiking.sk & autor