Stúpame na Kepu, v pozadí masív Police, autorka foto: Elena Poliaková © hiking.sk & autor