Stopa pred vstupom do lesa (autor foto: Marek Šúň) © hiking.sk & autor