Strmšia ľadová časť, stáčame sa na západ k vrcholu © hiking.sk & autor