Strojová stopa pred Poliankou » pozri na mape © hiking.sk & autor