Títo skialpoši pokračujú (asi) do Baranieho sedla © hiking.sk & autor