Tesne pre Krížnou, o chvíľu mi vietor odfúkne červenú buffku (foto J. Kejst) » pozri na mape © hiking.sk & autor