Ukotvenie lanka v dvoch bodoch pre efektívnejší prenos sily © hiking.sk & autor