Upevnenie lana po stranách popruhmi © hiking.sk & autor