Vľavo slovenská tabuľa a vpravo poľská tabuľa, autor foto: TT a Štefan Rafanides © hiking.sk & autor