V úbočí Krížnej, vzadu Ploská a vysvietený Rakytov » pozri na mape © hiking.sk & autor