V doline je nafúkaného hodne snehu na túto ročnú dobu © hiking.sk & autor