V spodnej časti žľabu medzi skalkami © hiking.sk & autor