V stúpaní na Gówniak, autor foto: Štefan Rafanides © hiking.sk & autor