Veľký gombík sa dá potiahnuť nadol, čím sa uzáver zabezpečí proti náhodnému stlačeniu © hiking.sk & autor