Vrcholový dvojramenný kríž na Ďumbieri (autor foto: Tomáš Trstenský) © hiking.sk & autor