Vstup do Karpatskej biosférickej rezervácie Čornohorskij masiv © hiking.sk & autor