Z hmly sa vynára Javorový štít © hiking.sk & autor