Z hornej časti Trangošskej doliny (autor foto: Soňa Junasová) © hiking.sk & autor